Filmad intervju om Realhearts kvartalsrapport

Report this content

Med anledning av Realhearts senaste kvartalsrapport blev vd Azad Najar intervjuad av Insight Direkts Kajsa Söderberg.

Azad redogör för framstegen som gjorts under Coronapandemin då man bland annat arbetat med att stärka patientsäkerheten i det artificiella hjärtat, samt hur bolaget är i fas med sin utvecklingsplan. Han förklarar också hur Realhearts rekrytering av amerikanska experter förstärker nätverket på en av de viktigaste marknaderna och ska leda till såväl bättre kliniska studier på människa som en säkrare lansering av den färdiga produkten.

Se den sex minuter långa intervjun här: https://www.youtube.com/watch?v=LqEUsy9Ain4

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar