Gunnar Nihlén har utökat sitt innehav

Gunnar Nihlèn (person i ledande ställning i Real Heart) har utökat sitt aktieinnehav i Scandinavian Real Heart med 1 000 st. aktier. Gunnar Nihléns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 24 500 st.

Gunnar Nihlén har också via sitt bolag Frontus AB köpt 5 800 st. aktier. Frontus innehav efter köpet uppgår till  1 090 648  st. aktier.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Om oss

Bolaget utvecklar den första hjärtpumpen med två förmak och två kammare i världen med syfte att bli en permanentlösning i stället för hjärttransplantationer, ett så kallat permanent TAH (Total Artificial Heart).

Prenumerera

Dokument & länkar