Komplettering om Realhearts långtidsstudier

Report this content

Realhearts långtidsstudier är nu igångsatta med en serie operationer på får. Den första milstolpen i den här serien är 24-timmars överlevnad. Därefter ökas successivt överlevnadslängden baserat på utfall i föregående studie.

Syftet med försöken är att på kort sikt identifiera eventuella problem med produktdesignen som behöver åtgärdas och som inte kan upptäckas genom andra testmetoder. På längre sikt är syftet med Realhearts djurstudier att bilda underlag för ansökan om godkännande att påbörja kliniska studier.

Rapportering av resultat kommer ske när alla operationer är utförda och en samlad analys av data har genomförts. Operationerna bokas in en efter en, för att ge tid till eventuella metodförbättringar däremellan. Tidsplanen är beroende av hur lång tid som krävs för dessa förbättringar, men en första uppskattning är att serien kommer vara avslutad före sommaren.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar