Ny högteknologisk version av Realhearts artificiella hjärta

Report this content

Realheart presenterar idag den konstruktion som är tänkt att användas under kliniska studier på människa. Det är ett självreglerande hjärta som är mindre än föregångaren och samtidigt har högre pumpkapacitet.

Under ett pressmöte på Tekniska museet presenterade Realheart idag en högteknologisk version av sitt artificiella hjärta. Efter flera månader av produktutveckling har Realheart kommit fram till version 12 , vilken man avser använda i de kliniska studierna på människa som planeras starta 2022.

Som en följd av att komponenter har komprimerats är den nya versionen mindre än sin föregångare, och dessutom skalbar vilket tillåter framtagning av andra storlekar för personer med mindre kropp. Pumpkapaciteten har kunnat ökas med drygt 20% genom nya motorer med högre varvtal vilka samtidigt har mer styrka tack vare ett mindre och mer avancerat drivsystem. Det leder bland annat till att användaren kan ägna sig åt mer krävande fysiska aktiviteter. Det nya hjärtat är självreglerande och anpassar automatiskt pumpförmågan efter patientens beteende tack vare inbyggda sensorer och avancerad mjukvara.

Nu vidtar tester och modifiering av den nya versionen  som ett led i produktförberedelserna inför studierna på människa.

”Vi rör oss framåt i hög fart och vår produktutveckling blir alltmer avancerad. Jag menar att vi med version 12 kommer revolutionera hjärtpumpsteknologin. Att hålla det nya hjärtat i min hand fyller mig med stor respekt inför våra teknikers och experters kunnande och inte minst tillförsikt inför framtiden”, säger Azad Najar, Realhearts vd och grundare.

 

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar