Real Heart erhåller stipendiebidrag om 500 000 SEK.

Report this content

Stiftelsen familjen Nils Winbergs fond har beslutat att tilldela Scandinavian Real Heart AB ett stipendiebidrag om 500 000 SEK. Bidraget kommer att användas till att etablera ett svenskt blodtestlaboratorium tillsammans med Karolinska Institutet.

Det finns idag inte något etablerat laboratorium för utvärdering av hjärtpumpar med människoblod, vilket gör att tester av hjärtpumpar utförs med djurblod. Resultaten som erhålls är otillräckliga för att verifiera olika sätt att minska biverkningar i form av blodskada, då människans blod skiljer sig från djurens. För människoblodet finns tillgång till fler markörer för att utvärdera olika sätt att reducera eller undvika blodskador och att utföra tester på människoblod skulle därmed ge större lärdom, medföra att användandet av djurblod kan ersättas med en mer tillförlitlig utvärdering, och bidra till att säkrare hjärtpumpar kan utvecklas.

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Realheart är på flera sätt lovande, dels med avseende på att Karolinska Institutet ligger bredvid Stockholms största blodcentral, dels för att Real Heart ligger långt fram med utveckling av ett nytt unikt koncept för ett artificiellt hjärta. Real Heart har investerat i ett antal kliniskt tillämpade referenspumpar som kan användas för utvecklings- och valideringsarbete.

Vd, Azad Najar kommenterar ”Vi är otroligt tacksamma för bidraget som vi erhållit från Stiftelsen familjen Nils Winbergs fond. Ett svensk blodtestlabb kan komma att vara världsledande avseende människoblodstester, driva utvecklingen framåt inom hela hjärtpumpsindustrin, samt att stötta Real Heart att komma snabbare till marknad med en säker produkt”.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar