Realheart återupptar djurstudier

Report this content

Efter en period av reserestriktioner avser Realheart återuppta sina djurstudier. Det sker på Medanex Clinic i Belgien, samma plats som tidigare försök genomförts på.

I våras behövde Realheart avblåsa djurstudierna på grund av coronakrisens reserestriktioner. Sedan dess har Realheart arbetat intensivt, bland annat med att justera hjärtpumpen utifrån FDA:s krav samt utfört forskning med fokus på blodtester. Före årsskiftet planeras försöken på djur återupptas med målet att under första halvåret 2021 övergå till långtidsförsök. Operationerna, där Realhearts konstgjorda hjärta transplanteras in i får, sker på Medanex Clinic, en av få kliniker i Europa som är godkänd av FDA.

Belgiens gränser är för närvarande öppna, men covid-19 är en svårprognostiserad pandemi och nya restriktioner kan komma att införas. Bolaget är i tät dialog med kliniken och om det inte är möjligt att starta innan jul finns det beredskap för att tillfälligt utföra operationerna på en annan klinik eller hitta nya operationsdatum längre fram.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar