Realheart etablerar blodtestlabb vid Karolinska Universitetssjukhuset

Coronakrisen har inneburit att vissa forskningsaktiviteter har behövt skjutas upp, men det har samtidigt frigjort interna resurser för etableringen av ett nytt blodtestlabb. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har bolaget påbörjat arbetet inför hjärtpumpstester på hemmaplan. 

Goda resultat har uppnåtts vid de blodtester som hittills har utförts vid ett certifierat laboratorium i Tyskland. Samarbetet kommer att fortsätta men genom att även etablera ett blodtestlaboratorium i Sverige så har Realheart möjlighet att optimera logistik, resande och tillgången till blod. Det har funnits ett behov av en större testkapacitet lokalt, och gärna att kunna övergå från testerna på grisblod till att testa människoblod, som föredras i sådan typ av forskning. Ett samarbete har inletts med Professor Michael Uhlin för att etablera ett laboratorium i Karolinskas lokaler vid kliniken för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin. Professor Uhlin är expert inom blodforskning och hans forskargrupp specialiserar sig på cellerna som utgör kroppens immunförsvar. Samarbetet syftar till att undersöka hur hjärtpumpar påverkar blodkomponenterna för att kunna minimera biverkningar som kan uppstå vid långtidsbehandling med hjärtpumpar.

”Samarbetet med Professor Michael Uhlin och hans långa erfarenhet av forskning på vita blodkroppar och immunförsvaret är en enorm tillgång för bolaget. En uppskattad fördel med detta samarbete på kort sikt är att vi troligtvis kan förkorta ledtiderna för de blodtester som krävs av FDA. På längre sikt är fördelen att vi kan skapa nya analysmetoder för framtida produkters påverkan på blodet.” kommenterar Azad Najar, VD och grundare.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar