Realheart etablerar nya samarbeten

Report this content

Realheart har nått till en hög nivå i den tekniska konceptutvecklingen av sitt artificiella hjärta. Parallellt med fortsatt utvecklingsarbete söker nu bolaget lämpliga samarbetspartners som ska stödja Realheart i det fortsatta utvecklingsarbetet av den version som så småningom ska implanteras i människa.

Efter vinterns lyckosamma djurförsök har Realhearts fokus legat på att titta över tillverkningsstrategin inför de kliniska studier som kommer. Bolaget har identifierat två alternativa vägar. Att bygga upp en egen organisation med nödvändiga resurser, eller att hitta certifierade leverantörer och samarbetspartners med kompetens inom utveckling av medicintekniska produkter.

Realheart bedömer att det skulle krävas stora investeringar under ett par år för att bygga upp en egen anläggning och organisation. För att spara tid och pengar väljer bolaget därför att söka samarbetspartners som har den erforderliga kompetensen vad gäller material, utveckling och tillverkning av implanterbara medicinska produkter. Den senaste tiden har Realheart därför arbetat aktivt med att kartlägga möjliga partners både i Sverige och internationellt.

”Vi känner oss stolta över att ha kommit så långt i utvecklingsarbetet och utvärderingen av Realheart TAH att vi nu kan påbörja förberedelserna för att färdigställa den slutgiltiga versionen av Realheart TAH som ska kunna implanteras i människa. Med bra samarbetspartners kommer vi att kunna korta ner vägen till marknad samtidigt som vi slipper bygga en stor och dyr egen organisation”, säger Azad Najar, Realhearts VD och grundare. 

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera