Realheart gör sommaruppehåll i djurstudier

Report this content

I slutet av mars startade Realheart en serie långtidsstudier på djur. Fyra operationer har utförts, den senaste 21 juni. Under dessa operationer har distanstekniken optimerats och ett nytt kirurgteam tränats upp. Lättade restriktioner i pandemin har dock lett till ett högt tryck på djurlabbet och tillgängliga operationstillfällen. Realheart kommer därför göra ett uppehåll i djurstudierna och starta nästa serie operationer i mitten av september.

Antalet operationstillfällen i den här studien har varit begränsade till en operation per månad på grund av omständigheter kopplade till pandemin och reserestriktionerna. Nu vill många företag dra igång sin testverksamhet efter långa pauser under pandemin och då uppstår problem.

– Vi har tidigare inte haft några svårigheter att få de tider vi vill ha men när vi nu försökt boka operationstillfällen har det varit kö. Vi får därför ta ett uppehåll och starta nästa serie operationer efter sommaren. Det ger å andra sidan både vårt eget och kirurgteamet en välförtjänt ledighet, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

I den serie operationer som ska ske i höst är målet att väcka djuren och testa att de har normala funktioner under en viss tid, medan syftet i den serie som nu avslutas har varit att utbilda och sätta processer. Inget av djuren har därför väckts upp efteråt.

Operationerna har gett en rad mycket värdefulla lärdomar. De genomfördes med ett helt nytt kirurgteam och Realhearts team deltog för första gången på distans. Ett par problem med distanstekniken inträffade under den första operationen, men dessa löstes inför fortsatta tester. 

Det nya kirurgteamet har nu lärt sig implantera produkten och slutföra operationen på egen hand med ett stabilt system. Realheart fokuserar på att skapa en produkt som är enklare för kirurgerna att använda jämfört med befintlig teknik.

– Under inlärningen har vi identifierat flera användarfaktorer som vi nu kan dokumentera och ta med i framtida manualer, vilket är precis vad denna typ av studie syftar till. Vi är mycket nöjda över att produkten har fungerat väl och känner stor tillförsikt inför nästa serie operationer, säger Ina Laura Perkins.
 

För ytterligare information kontakta:
Ina Laura Perkins, vd, +46 70-406 49 21 eller inalaura.perkins@realheart.se


Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar