Realheart inleder samarbete med forskare på KTH

Report this content

Pressmeddelande 7 april 2022

Realheart har inlett samarbeten med Lisa Prahl Wittberg och Seraina Dual, båda forskare vid KTH i Stockholm med expertkunskap när det gäller hjärtpumpar. Samarbetena tillför bolaget ytterligare kompetens inom områdena för blodtester och utvärdering av styrenheten till den kliniska versionen av Realheart TAH, samt i företagets forskning kring nya produkter.

I arbetet med att utveckla världens första artificiella fyrakammarhjärta samarbetar Realheart med en lång rad forskare vid olika institut och högskolor världen över. Genom de här två nya samarbetena vill bolaget stärka sitt svenska nätverk för att kunna dra nytta av det både i utvecklingen av Realheart TAH och andra framtida produkter.

– I dagsläget rekryterar vi mest internationellt för att hitta den kompetens vi behöver för vår tillväxt, men det vore fördelaktigt att kunna hitta denna på hemmaplan i framtiden. Vi vill stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskning och utveckling av hjärtpumpar. Då är det en fördel om studenterna tidigt i utbildningen kommer i kontakt med konstgjorda hjärtan och den specialistkompetens som krävs på detta område, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Kärnan i professor Lisa Prahl Wittbergs forskning är flödesdynamik och komplexa vätskor såsom blod. Framför allt fokuserar hon på blodets flöde och dess betydelse för risken att blodproppar uppstår i kroppen eller i blodpumpar, kanyler och andra komponenter som används i behandling av kritiskt sjuka. Forskningen bedrivs i nära samarbete med kliniska partners.

Seraina Dual är biträdande professor vid institutionen för biomedicinsk teknik. Hennes forskning är inriktad på användningen av sensorsystem för att förutsäga, förebygga och bota hjärt- och kärlsjukdomar. Hennes arbete har visat hur hjärtpumpar bör användas hos patienter med mindre kroppar, till exempel kvinnor, och hur en kombination av olika sensorer kan bidra till detta.

Kopplingen till KTH har funnits sedan tidigt i bolagets historia. När grundaren Azad Najar 1999 började skissa på det som skulle bli Realheart var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det mänskliga. Den idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av professor Said Zahrai på KTH.

– Vi har kommit långt sedan dess och det är fantastiskt att vara tillbaka på KTH för fortsatta samarbeten när vi nu närmar oss kliniska prövningar. Lisas stora kompetens är enormt värdefull för att ytterligare förbättra den utrustning vi använder för blodtesterna, och med Serainas hjälp kommer vi att kunna utsätta styrenheten för än mer avancerade stresstester så att den är säker även under de mest påfrestande förhållanden i människokroppen, säger Ina Laura Perkins.
 

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732, email: ca@skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Media

Media