Realheart inleder samarbete med mjukvaruexperten Codialist

Report this content

Realhearts artificiella hjärta består av två delar: en hjärtenhet som opereras in och en yttre styrenhet som är själva hjärnan i systemet. Nu inleds arbetet med att testa och färdigställa mjukvaran till styrenheten inför kliniska studier på människor. Det sker i samarbete med de medicintekniska mjukvaruexperterna Codialist.

Codialist grundades 2020 av några medarbetare på Berlin Heart GmbH – en världsledande tysk tillverkare av hjälpmedel för patienter med hjärtsvikt i slutstadiet – som göra sin kunskap om programvara för medicintekniska produkter tillgänglig för fler.

Codialist ska hjälpa Realhart att noggrant analysera styrenhetens mjukvara inför framtida integrering i den nya styrenheten. Tillsammans med dem ska Realhearts ingenjörer utföra en rad kapacitetskontroller av mjukvaran och dess automatiska algoritm i olika simulerade kliniska scenarier. På så sätt kan man säkerställa att mjukvaran fungerar felfritt istället för att upptäcka och åtgärda det i ett senare skede, vilket spar både tid och resurser.

– Codialist bygger sin expertis på många års klinisk och industriell erfarenhet. De har unik kompetens när det gäller styrning av hjärtpumpar och kan dessutom innovationsprocessen från idé till marknadsgodkännande. Det gör att de snabbt har skapat sig en förståelse för vår applikation och våra behov just nu och kan komplettera vårt eget team i den här viktiga fasen i vår utveckling när vi tar första stegen mot den slutliga styrenheten, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar