Realheart medverkar på Life Sciencedagen den 4 mars

Report this content

Onsdagen den 4 mars arrangeras Life Sciencedagen i Göteborg och Realheart kommer att medverka.

Azad Najar kommer att presentera Realheart och de senaste framstegen inom utvecklingen av Bolagets  artificiella hjärta och börjar sina presentation kl.17.30.

 Presentationen kommer att filmas för att streamas live på www.lifesciencedagen.se och kommer också att läggas ut på Realhearts hemsida.

Anmälan sker till anmalan@foretagsfin.se eller events@finwire.com. Du kan också anmäla dig på www.lifesciencedagen.se.

Mer information finns på www.lifesciencedagen.se. 

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar