Realheart släpper årsredovisningen för 2020

Report this content

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2020 med bland annat ett reportage om bolagets historia och Realhearts grundare Azad Najar samt detaljer om utvecklingsplanen fram till lansering. Ina Laura Perkins skriver i vd-ordet: ”I början av 2020 när vi etablerade utvecklingsplanen för året såg vi framför oss en tid som skulle förflytta Realheart rejält. Sedan kom pandemin. Men trots det lyckades vi uppnå de flesta av våra tidigare kommunicerade mål och milstolpar.”

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.realheart.se och som bilaga i denna pressrelease.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.