Realhearts vd framträder på ESAO-kongressen 10 september

Report this content

Den 10 september framträder Realhearts vd Ina Laura Perkins vid European Society for Artificial Organs årliga konferens. Hon har två separata programpunkter, en om blodforskning och en där hon berättar om arbetet med att utveckla världens första artificiella fyrkammarhjärta.

ESAO 2021 sänds digitalt från London den 7-11 september. De medverkande får möjlighet att presentera sina senaste forskningsresultat och delta i diskussioner med kliniker, forskare och ingenjörer från både offentlig och privat sektor om utvecklingen av hållbara artificiella organ.

Ina Laura Perkins håller två föreläsningar, båda under fredagen den 10 september:

I programpunkten Blood Damage II – Recent Progress with hemolysis klockan 11:00-12:30 berättar hon om faktorer som påverkar resultatet vid hemolystester. Ina Laura Perkins startade sin akademiska karriär med stamcellsforskning och har ägnat hela sitt yrkesliv medicinska innovationer kopplade till blodet. Det är mot denna bakgrund som hon är inbjuden att tala på området.  

I hennes presentation under programpunkten Latest Developments of TAH and RVAD klockan 16:00-17:30 handlar det specifikt om Realheart. Här delar hon lärdomar från den tidigare prototypen och om nästa steg i utvecklingen av den slutgiltiga produkten. Programmet i sin helhet finns här:

http://esao2021.org/wp-content/uploads/2021/09/Final-Programme-and-Book-of-Abstracts-Final-06.09.21.pdf

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar