Realhearts vd framträder på EUMS-ISMCS-konferensen 3 december

Report this content

Realhearts vd Ina Laura Perkins är inbjuden att tala vid den gemensamma konferensen för European Mechanical Circulatory Support och International Society for Mechanical Circulatory Support i Hannover i december.

EUMS-ISMCS pågår 1-4 december och Ina Laura Perkins presentation av Realheart TAH äger rum fredagen den 3 december klockan 14.00.

– Tyskland är en av de viktigaste marknaderna för artificiella hjärtan i Europa och jag är tacksam över den här möjligheten att få sprida ökad kännedom om vår produkt och vad som skiljer den från våra konkurrenter. Här samlas ingenjörer, läkare, och biomedicinska forskare från hela världen, och vi får möta framtida leverantörer, samarbetspartners, medarbetare och kunder, säger Ina Laura Perkins, vd för Realheart.

Mer information och detaljerat program finns här: https://www.congresseums.com/

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar