• news.cision.com/
  • Real Heart/
  • Realhearts vd i filmad presentation: ”med vår lösning skulle samhällskostnaden gå ner”

Realhearts vd i filmad presentation: ”med vår lösning skulle samhällskostnaden gå ner”

Report this content

I en filmad presentation med anledning av Realhearts årsstämma beskriver vd Ina Laura Perkins vad bolaget gjort under året som gått och vad man avser åstadkomma under 2021.

Bland annat förklarar Ina Laura varför Realhearts utveckling av ett artificiellt hjärta skulle bidra till lägre samhällskostnader och jämför produkten med konkurrerande lösningar samt introducerar en av medlemmarna i bolagets vetenskapliga råd: Professor Robert D. Dowling som arbetar på en av världens största kliniker för artificiella hjärtan.

Se hela den filmade intervjun här: https://youtu.be/aky2AWzopAs

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar