Realhearts VD i intervju efter tredje kvartalet 2019

Report this content

I en intervju med Insight Direkt kommenterar Realhearts vd Azad Najar delårsrapporten och berättar om europapatent, det nya blodlaboratoriet i samarbete med Karolinska Institutet och att resultaten från de pågående djurförsöken kommer presenteras i januari. Samt bekräftar att man ligger i fas med tidplanen och ser positivt på att starta tester på människa år 2022.

Se hela intervjun här:  Rapportkommentarer Direkt: Realheart: 2019-11-22 

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar