Retroaktivt offentliggörande av årsredovisning för 2017

Report this content

Enligt Spotlight Stock Markets regelverk ska Bolagets årsredovisningar offentliggöras genom ett pressmeddelande vid tidpunkten för när denna läggs upp på bolagets hemsida. Vid en granskning har det framkommit att Bolaget kommunicerat offentliggörande i kallelsen till årsstämman, ej genom ett separat meddelande varvid detta nu justeras retroaktivt.
För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.