Scandinavian Real Heart informerar om mediauppgifter

Report this content

I media förekommer uppgifter om att bolagets ordförande Göran Hellers utreds för en insiderfråga. Denna information kom till styrelsen kännedom på kvällen den 20 november 2017.

Styrelsen har ingen annan kunskap än att en utredning har pågått avseende Hellers insiderfråga. Vad vi förstår handlar det om att extern person har handlat med aktier under våren 2017. Styrelsen har största förtroendet för Hellers som med sin kunskap och erfarenhet starkt bidragit och bidrar till bolagets utveckling av en konstgjord hjärtpump. Vår uppfattning är att vår ordförande inte ska ha agerat för egen vinning. Real Hearts styrelse följer ärendet och arbetar vidare mot nya prekliniska djurprov efter det framgångsrika djurproven maj 2017.

Azad Najar, VD
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Prenumerera

Dokument & länkar