Sista dag för handel med Real Heart BTA (HEART BTA) blir onsdagen den 8 november

Report this content

Sista dag för handel med HEART BTA blir den 8 november. Nya aktier beräknas finnas inbokade på vp-konton och depåer omkring den 14 november.

Emissionen är nu registrerad på Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Prenumerera

Dokument & länkar