Sista dag för handel med Realheart BTA den 22 januari 2019

Under perioden 3 december till 17 december pågick teckningstiden i Scandinavian Real Heart AB (publ):s (”Realheart”) företrädesemission. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är tisdagen den 22 januari. 

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 56 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Realheart BTA är den 22 januari 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 24 januari 2019 och de nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 28 januari 2019.

Genom Företrädesemissionen ökar Realhearts aktiekapital med 373 650 SEK till 1 784 125,70 SEK. Antalet aktier ökar med 3 736 504 aktier till 17 841 257 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 7 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Prenumerera

Dokument & länkar