VD Azad Najar kommenterar fjärde kvartalet 2019

Report this content

I en filmad intervjun med Martin Olsson på Insight Direkt kunde Azad Najar bland annat konstatera att kvartalets höjdpunkt var de framgångsrika djurförsöken som verifierar att det artificiella hjärtat fungerar klanderfritt, samt att nästa stora steg är en produktifiering av Realheart TAH där sondering av lämpliga leverantörer sker just nu.

Se hela intervjun här: 2020-03-03: Realhear rapportkommentar Q4 2019

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar