Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2003 · Periodens resultat efter skatt och minoritetsandel uppgick till 10,7 Mkr (-3,9) motsvarande 0,45 kr per aktie (-0,40) · Kassaflödet per aktie uppgick till 1,32 kr (-0,13) · Vakanserna proforma minskade till 7,6 procent (8,2) Stockholm den 15 maj 2003 Realia AB (publ) Styrelsen Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. DEFINITIONER Definitioner av räkenskapsrelaterade och fastighetsrelaterade begrepp i denna rapport är desamma som i Realias årsredovisning 2002. Se vidare www.realia.se. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Sven-Ane Friberg, verkställande direktör 08-441 12 01 eller Erik Turai, ekonomichef 08-441 12 05. KOMMANDE INFORMATION Delårsrapport per den 30 juni 2003 28 augusti 2003 Delårsrapport per den 30 september 2003 13 november 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar