Förslag till den ordinarie bolagsstämman i Realia AB

Förslag till den ordinarie bolagsstämman i Realia AB Vid den ordinarie bolagsstämman den 24 april 2003 kommer aktieägare företrädande mer än 46 procent av samtliga röster i bolaget att till styrelseledamöter föreslå omval av Göran Larsson, Sven-Ane Friberg, Thomas Hopkins, Keith Olsson, Jonas Welandson, Bengt Wiberg och Bertil Åberg. Styrelsen kommer att föreslå fortsatt bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa bolagsstämma, besluta om förvärv, nyemission och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen föreslår vidare att utdelning för räkenskapsåret 2002 lämnas med 2,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 29 april 2003. Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken i enlighet med bolagsordningen offentliggjorts i annonser i Svenska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar. Stockholm den 25 mars 2003 REALIA AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar