Illegalt flyktingboende i Vårberg centrum nu stängt av polis

Report this content

Illegalt flyktingboende i Vårberg centrum nu stängt av polis Under hösten 2000 kontaktades vi av en potentiell hyresgäst som önskade hyra en lokal i Vårberg centrum i syfte att bedriva en friskola med islamisk inriktning. Med stöd i bland annat en kopia på ansökan till Skolverket ansågs försöket vara seriöst och uthyrningen beviljades. Relativt omgående visade det sig dock att skolverksamheten aldrig sattes i drift och när även hyresinbetalningarna uteblev sades hyresgästen upp i januari 2001. Eftersom hyresgästen inte lämnade lokalen följde en rättslig process som pågått alltsedan dess. Sommaren 2001 konstaterade vi att det i viss omfattning förekom boende i lokalen, varför brandmyndigheten kontaktades för en besiktning. Brandmyndigheten påtalade för hyresgästen vid besiktningen att lokalen ej är godkänd som samlingslokal eller för boendeändamål och att boende därför inte är tillåtet i lokalen. Dessutom uppmanades hyresgästen att öka brandsäkerheten i lokalen. Sedan dess har vräkningsprocessen pågått kontinuerligt, men de senaste dagarnas massmedieuppbåd kring en annan lokal som hyresgästen hyr av en annan värd resulterade i att även processen oss emellan fick medial uppmärksamhet. Brandmyndigheten som antagit att hyresgästen efterföljt de tidigare instruktionerna beslutade sig för att följa upp det tidigare besöket och fann plats för 50 boende i lokalen. Polisen kallades omgående dit och beslöt med stöd av polislagen att sent på kvällen tisdagen den 27 augusti 2002 stänga lokalen med omedelbar verkan. Det är vår förhoppning att hyresgästen respekterar förbudet att vistas i lokalen och att ärendet nu äntligen ska få ett slut. Domen faller den 3 september 2002 i Stockholms tingsrätt. Stockholm den 29 augusti 2002 REALIA AB (publ) Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med koncentration till Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad och Gävle. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,1 miljon kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 90 anställda. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 eller Johan Fernholm, Regionchef kommersiellt Storstockholm, tel 070-717 76 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00850/wkr0002.pdf

Dokument & länkar