Kommentar från styrelsen* för Realia AB rörande budet från Welkins Intressenter AB

Kommentar från styrelsen* för Realia AB rörande budet från Welkins Intressenter AB Styrelsen för Realia AB har informerats om Welkins Intressenter ABs erbjudande till aktieägarna i Realia. Styrelsen kommer att inhämta en oberoende så kallad fairness opinion och med stöd av denna lämna ett uttalande. Uttalandet beräknas vara tillgängligt omkring den 19 mars 2003. För ytterligare information kontakta Göran Larsson, styrelsens ordförande, telefon 070-633 85 90 eller Sven-Ane Friberg, VD, telefon 0708-708 980. * Styrelseledamöterna Thomas Hopkins och Jonas Welandson deltar inte i handläggningen av frågor rörande budet. Stockholm den 13 mars 2003 REALIA AB (publ) Styrelsen Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med koncentration till Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,2 miljon kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 103 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar