Namnbytet klart

Report this content

Namnbytet klart Columna Fastigheter AB (publ) numera Realia AB (publ) Namnändringen från Columna Fastigheter AB (publ) till Realia AB (publ) är nu registrerad och godkänd. Aktien handlas hos NGM (Nordic Growth Market) och kommer att namnändras i kurslistan till REAL. Handel under den nya beteckningen kommer att ske från och med i morgon, dvs. tisdagen den 13 augusti 2002. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 23 822 375. En handelspost omfattar 100 aktier och aktiens nominella värde är 10 kronor. Stockholm den 12 augusti 2002 REALIA AB (publ) För ytterligare information kontakta Cecilia Bloom Granlund, Informationschef, tel 08-441 12 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00640/wkr0002.pdf

Dokument & länkar