Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2003

Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2003 Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma redogjorde VD Sven-Ane Friberg för bolagets resultat och utveckling under 2002. Rörelseresultatet proforma blev 308 Mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 110,7 Mkr (-5,8). Sammanslagningen av Columna och Realia som genomfördes enligt plan under andra halvåret har stärkt bolagets finansiella position. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 29 april 2003 och utdelning bedöms komma aktieägarna till del den 5 maj 2003. Vidare bemyndigades styrelsen a) att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier b) att fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 2.382.237 aktier i syfte att möjliggöra förvärv med betalning helt eller delvis i Realia-aktier Bolagsstämman beslutade att styrelsen oförändrat skulle omfatta sju ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter. Omval gjordes av Göran Larsson, Sven-Ane Friberg, Thomas Hopkins, Keith Olsson, Jonas Welandson, Bengt Wiberg, och Bertil Åberg. Bolagsstämman informerades om att arbetstagarorganisationen i Realia omvalt Lars-Åke Andersson till styrelserepresentant för de anställda. Till ny revisor i bolaget valdes Frejs Revisonsbyrå AB med Gert Frej som huvudansvarig. För ytterligare information kontakta verkställande direktör Sven-Ane Friberg, 08-441 12 01 eller informationschef Ulrika Steiner, 08-441 12 02. Stockholm den 25 april 2003 REALIA AB (publ) Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med koncentration till Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,2 miljoner kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 103 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar