REALIA: Delårsrapport 1 januari - 30 juni

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2003 · Periodens hyresintäkter uppgick till 435,2 Mkr (61,5) · Periodens resultat efter skatt och minoritetsandel uppgick till 25,0 Mkr (125,2) motsvarande 1,05 kr per aktie (11,71) · Kassaflödet per aktie uppgick till 2,76 kr (1,38) · Vakansgraden i hyresvärde för andra kvartalet uppgick till 7,7 procent FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Sven-Ane Friberg, verkställande direktör 08-441 12 01 (t o m 29 augusti) eller Thomas Hopkins, verkställande direktör 08-441 12 01 (fr o m 1 september) eller Erik Turai, ekonomichef 08-441 12 05. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/28/20030828BIT00640/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/28/20030828BIT00640/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar