REALIA: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003 · Periodens hyresintäkter uppgick till 653,6 Mkr (265,9) · Periodens resultat efter skatt och minoritetsandel uppgick till -21,8 Mkr (151,9) motsvarande -0,92 kr per aktie (10,08) · Slagsta Strand skrevs ned med 70,0 Mkr (0,0) · Kassaflödet per aktie uppgick till 4,55 kr (2,76) · Vakansgraden i hyresvärde för tredje kvartalet uppgick till 7,8 procent (8,1) FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Thomas Hopkins, verkställande direktör 08-441 12 01, eller Erik Turai, ekonomichef 08-441 12 05. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00850/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00850/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar