Realia säljer fastighet i centrala Karlskoga

Realia säljer fastighet i centrala Karlskoga Realia har idag avyttrat fastigheten Råkan 8 i centrala Karlskoga till KPS Fastigheter HB. Fastigheten som är upplåten med tomträtt ingår i köpcentrat Kulan och består av 13 butikslokaler omfattande totalt 5 659 kvm. Köpeskillingen uppgår till 35 Mkr vilket ger en reavinst på 6,7 Mkr. Försäljningen motsvarar en direktavkastning på cirka 8,5 %. Försäljningen är ett led i Realias strategi att genom avyttring av fastigheter på icke prioriterade orter effektivisera fastighetsförvaltningen och koncentrera fastighets-beståndet. Stockholm den 8 januari 2004 Realia AB (publ) Thomas Hopkins Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Thomas Hopkins, verkställande direktör 08- 441 12 01 eller Ingegerd Eliasson, finanschef 08-441 12 03. Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med huvudsaklig del av verksamheten i Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet omfattar 327 fastigheter med en sammanlagd area om cirka 1,2 miljoner kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 130 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )