Realia säljer fastighet i Solna med reavinst

Realia säljer fastighet i Solna med reavinst Realia har idag avyttrat fastigheten Stenbrottet 1 i Solna omfattande 2 130 kvm till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 22, 2 Mkr vilket ger en reavinst på 15,4 Mkr. Försäljningen motsvarar en direktavkastning på cirka 3,3 %. Försäljningen är ett led i Realias strategi att genom avyttring av mindre fastigheter effektivisera fastighetsförvaltningen och koncentrera fastighetsbeståndet. Stockholm den 12 december 2003 Realia AB (publ) Thomas Hopkins Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Thomas Hopkins, verkställande direktör 08- 441 12 01 eller Ingegerd Eliasson, finanschef 08-441 12 03. Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med huvudsaklig del av verksamheten i Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet omfattar 327 fastigheter med en sammanlagd area om cirka 1,2 miljoner kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 130 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar