Realias rapporttillfällen 2003

Report this content

Realias informationstillfällen 2003 Fastighetsbolaget Realia AB (publ) lämnar ekonomisk information vid följande tidpunkter under 2003. 2003 Bokslutskommuniké för 2002 17 februari 2003 Årsredovisning för 2002 april 2003 Ordinarie bolagsstämma för 2002 hålls 24 april 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 15 maj 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 28 augusti 2003 Delårsrapport januari - september 2003 13 november 2003 Stockholm den 14 januari 2003 REALIA AB (publ) För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, 08-441 12 01 eller Ulrika Steiner, Informationschef, 08-441 12 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT01290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT01290/wkr0002.pdf

Dokument & länkar