Skattemyndigheten medger inte underskottsavdrag

Skattemyndigheten medger inte underskottsavdrag Realia AB yrkade i inkomstdeklarationen avseende taxeringsåret 2002 avdrag för underskott med drygt 2,8 miljarder kronor varav drygt 2,6 miljarder kronor avsåg underskott från tidigare år. Skattemyndigheten har vid omprövning beslutat att inte medge yrkade avdrag för tidigare år samt att fastställa underskottet i taxeringen 2002 till drygt 232 miljoner kronor. Som motiv till beslutet anger skattemyndigheten att en påstådd ägarförändring under 2001 skulle ha aktiverat den så kallade beloppsspärren för gamla underskottsavdrag. Realia har i årsredovisningen 2002 upptagit en uppskjuten skattefordran om 150 miljoner kronor i balansräkningen avseende underskottsavdragen. Realia anser inte att den påstådda ägarförändringen skett och att beloppsspärren därmed inte är tillämplig. Vidare har Skattemyndigheten vid beräkning av beloppsspärren inte till någon del beaktat de uppgifter bolaget lämnat. Realia anser därför att Skattemyndighetens beslut är felaktigt och kommer att överklaga beslutet. Stockholm den 8 december 2003 Realia AB (publ) Thomas Hopkins Verkställande direktör FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Thomas Hopkins, VD 08-441 12 01 eller Erik Turai, ekonomichef 08-441 12 05. Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med huvudsaklig del av verksamheten i Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet omfattar 327 fastigheter med en sammanlagd area om cirka 1,2 miljoner kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 130 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar