Uttalande från styrelsen i Realia med anledning av budet från Welkins Intressenter AB

Uttalande från styrelsen i Realia med anledning av budet från Welkins Intressenter AB Welkins Intressenter AB lämnade den 12 mars 2003 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Realia AB att förvärva samtliga aktier i Realia. - För varje aktie i Realia erbjuds 40 kronor kontant, vilket dock reduceras med den utdelning som beslutas på ordinarie bolagsstämma den 24 april 2003. Med anledning av det offentliga erbjudandet har styrelsen för Realia utsett Carnegie till finansiell rådgivare avseende erbjudandet. Carnegie har avgivit ett utlåtande till styrelsen rörande skäligheten, från ett finansiellt perspektiv, av villkoren för erbjudandet, en så kallad "fairness opinion". Carnegies bedömning, per dagen för utlåtandet, är att erbjudandet är skäligt för innehavare av aktier i Realia. Styrelsen har utvärderat erbjudandet och beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. Styrelseledamöterna Thomas Hopkins och Jonas Welandson har inte deltagit vid styrelsens handläggning av frågor rörande erbjudandet. För ytterligare information kontakta Göran Larsson, styrelsens ordförande, telefon 070-633 85 90 eller Sven-Ane Friberg, VD, telefon 0708-708 980. Stockholm den 19 mars 2003 REALIA AB (publ) Styrelsen Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med koncentration till Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,2 miljon kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 103 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar