Welkins Intressenter förlänger erbjudandet till Realias (fd Columna Fastigheter) aktieägare till den 13 juni 2003

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Pressmeddelande Welkins Intressenter förlänger erbjudandet till Realias (fd Columna Fastigheter) aktieägare till den 13 juni 2003 § Welkins Intressenter AB ("Welkins") har, efter den förlängda anmälningstiden, erhållit acceptans från aktieägare med cirka 6,6 miljoner aktier motsvarande cirka 28% av aktierna i Realia AB. Drygt 20000 aktieägare har accepterat erbjudandet. § Welkins, Weland Fastigheter AB samt Thomas Hopkins skulle därmed tillsammans kontrollera cirka 74% av aktierna och rösterna i Realia. § Welkins har beslutat att förlänga erbjudandet till den 13 juni 2003 i avvaktan på utfall av diskussioner om finansiering för att kunna fullfölja erbjudandet på en lägre nivå än 90 procent. § Welkins erbjudande är fortsatt villkorat av bl a 90% anslutningsgrad och innebär att för varje aktie erhålls 38 kronor per aktie 1) . Vid fullföljt erbjudande beräknas likviddagen till den 19 juni 2003. § Smålandsstenar den 2 juni 2003 Welkins Intressenter AB Frågor besvaras av: Thomas Hopkins 0123-31022 När erbjudandet lämnades den 18 mars 2003 uppgick erbjudet vederlag till 40 kronor kontant från vilket skulle avräknas utdelning i Realia som beslutades den 24 april 2003 med 2 kronor per aktie. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/02/20030602BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/02/20030602BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar