Welkins Intressenter höjer budet till Realias aktieägare

Welkins Intressenter höjer budet till 40 kronor till Realias (fd Columna Fastigheter) aktieägare om 90% anslutningsgrad uppnås. · Den förlängda anmälningstiden för Welkins erbjudande till aktieägarna i Realia (fd Columna Fastigheter) löpte ut den 13 juni 2003. Totalt har över 22000 aktieägare i Realia representerande cirka 7,4 miljoner aktier motsvarande 31 procent av aktierna i Realia accepterat Welkins erbjudande · Welkins skulle därmed tillsammans med Weland Fastigheter och Thomas Hopkins (huvudägare i Realia), direkt eller indirekt via bolag, kontrollera 77 procent av aktierna och rösterna i Realia. · Welkins har beslutat att höja budet till 40 kronor per aktie för det fall Welkins Intressenter når en ägarandel överstigande 90 % av aktierna i Realia. Vid en lägre anslutningsgrad kvarstår budet om 38 kronor per aktie i Realia. · Erbjudandet förlängs till den 4 juli 2003. Redovisning av likvid beräknas ske den 10 juli 2003. De som accepterar Welkins erbjudande kan som tidigare överlåta aktierna i erbjudandet utan att erlägga courtage. Erbjudandet är fortsatt villkorat av 90% men Welkins förbehåller sig rätten att fullfölja erbjudandet på en lägre nivå. Smålandsstenar den 18 juni 2003 Welkins Intressenter AB Frågor besvaras av Thomas Hopkins 0123-310 22. Prospekt och anmälningssedlar finns på Handelsbankens kontor samt på www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20030618BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20030618BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar