Welkins Intressenter ökar innehavet i Realia

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Pressmeddelande Welkins Intressenter ökar innehavet i Realia (fd Columna Fastigheter) samt förlänger anmälningstiden § Welkins Intressenter AB ("Welkins") har ökat sitt innehav i Realia AB till 82,3% av aktierna efter förvärv av ytterligare 138.812 aktier under den förlängda anmälningstiden. Welkins innehav uppgår härefter till 19.605.032 aktier i Realia. Redovisning av vederlaget i erbjudandet sker med början den 16 oktober 2003. § Welkins förlänger anmälningstiden för erbjudandet ytterligare till den 30 januari 2004. Förlängningen över årskiftet innebär att aktieägare kan välja beskattningsår för sin försäljning. § Likvid beräknas den 20 november 2003, den 18 december 2003 samt den 5 februari 2004 beroende på när under förlängningen anmälan om accept kommit Handelsbanken tillhanda. § Welkins erbjudande innebär att för varje aktie erhålls 38 kronor. Courtage utgår ej. Detta erläggs av Welkins. Om Welkins under den förlängda anmälningstiden uppnår en ägarandel överstigande 90% av aktierna i Realia tillkommer 2 kronor per aktie dvs totalt 40 kronor per aktie. Beloppet utbetalas även till de som redan anmält sig i erbjudandet och erhållit 38 kronor § Welkins förbehåller sig rätten att förvärva aktier i marknaden. § Welkins målsättning är fortsatt att öka ägarandelen i Realia i syfte att nå över 90% av aktierna. Samtidigt har Realia en mycket stor mängd aktieägare med mindre innehav. Dessa aktieägare kan genom att acceptera erbjudandet avyttra sina aktier i Realia courtagefritt. § Welkins vidhåller att det är mer fördelaktigt med ett icke noterat Realia till följd av ägarspridningen och aktieägarstrukturen. Andra större aktieägare har föreslagit alternativa former för handel med Realia-aktien. Welkins kommer därför att verka för en utvärdering av hur en fortsatt handel i Realia-aktien skall organiseras. § Smålandsstenar den 15 oktober 2003 Welkins Intressenter AB Frågor besvaras av: Thomas Hopkins 08-441 1201 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01310/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar