Welkins Intressenter ökar innehavet i Realia samt förlänger anmälningstiden

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Pressmeddelande Welkins Intressenter ökar innehavet i Realia (fd Columna Fastigheter) samt förlänger anmälningstiden * Welkins Intressenter AB ("Welkins") har ökat sitt innehav i Realia AB till 81,7% av aktierna efter förvärv från över 2200 aktieägare av ytterligare 414.818 aktier under den förlängda anmälningstiden. Welkins innehav uppgår härefter till 19.466.220 aktier i Realia. Redovisning av vederlaget i erbjudandet sker med början den 5 september 2003. * Welkins förlänger anmälningstiden för erbjudandet ytterligare till den 10 oktober 2003. Likvid beräknas erläggas den 16 oktober 2003. * Welkins erbjudande innebär att för varje aktie erhålls 38 kronor. Courtage utgår ej. Detta erläggs av Welkins. Om Welkins under den förlängda anmälningstiden uppnår en ägarandel överstigande 90% av aktierna i Realia tillkommer 2 kronor per aktie dvs totalt 40 kronor per aktie. Beloppet utbetalas även till de som redan anmält sig i erbjudandet och erhållit 38 kronor * Welkins förbehåller sig rätten att förvärva aktier i marknaden. * Welkins målsättning är fortsatt att öka ägarandelen i Realia i syfte att nå över 90% av aktierna. Samtidigt har Realia en mycket stor mängd aktieägare med mindre innehav. Dessa aktieägare kan genom att acceptera erbjudandet avyttra sina aktier i Realia courtagefritt. Smålandsstenar den 3 september 2003 Welkins Intressenter AB Frågor besvaras av: Thomas Hopkins 08-441 1201 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/03/20030903BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/03/20030903BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar