Niklas Arvidsson ny vd på Rebio

Report this content

Niklas Arvidsson är ny vd för biobränsleföretaget Rebio, som har sin bas i Umeå. Han tillträdde den 4 april.
– Fantastiskt roligt att få förtroendet. Rebios utveckling har varit stadigt stigande och framtiden ser väldigt spännande ut, säger han.

39-årige Niklas Arvidsson rekryterades av Rebio 2012 och har sedan dess arbetat som försäljningschef samt fiber- och skogsbränsleansvarig på företaget. I april i år tog han över som vd efter Per Bertilsson.
– Det är en inspirerande roll i en spännande bransch. Vi ska fortsätta vårt intensiva arbete med att utveckla och anpassa biobränslen som förnybar energikälla och bygga vidare på den positiva trend som företaget har haft, säger Niklas.

Rebios råvara kommer främst från träindustrierna och skogarna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Som Norrlands ledande biobränsleföretag levererar man årligen förnyelsebara bränslen samt fiberråvaror för vidareförädling motsvarande en terawattimme – eller den hushållsel som 200 000 svenska hem förbrukar under ett år.
– Våra kunder har precis som oss haft en stark utveckling och vi ser hela tiden nya spännande företag som använder den senaste tekniken för att framställa bland annat biokol och biodrivmedel av de produkter som vi tillhandahåller. Det känns positivt att kunna bidra till en ökad grön omställning, säger Niklas.

Rebio ägs gemensamt av privatägda sågverksindustrier i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland.
– Niklas känner verksamheten väl efter sina år i bolaget och är en stark ledare. Det finns ett enormt kunnande inom bolaget och tillsammans med medarbetarna i bolaget kommer de att fortsätta utveckla företaget i rätt riktning, säger Rebios styrelseordförande Lars Martinson.

Mer information
Niklas Arvidsson, vd
Rebio AB
070-514 26 54

Lars Martinson, styrelseordförande    
Rebio AB
070-666 07 12

_________________________________

Rebio är ett ledande biobränsleföretag med bas i Norrland. Företaget har en bred och mångårig kompetens kring hantering av biobränslen från träindustrier och skog från norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Rebio är specialiserade inom säkra och effektiva leveranssystem av såväl biobränsle som fiberråvara.

Taggar:

Media

Media