Ny bok ska hjälpa små barn ta sin medicin

I samband med den Europeiska Antibiotika Dagen den 18 november skickar Meda ut 10 000 exemplar av barnboken ”Oliver tar sin medicin” till 450 vårdcentraler runtom i Sverige. Böckerna ska delas ut till föräldrar vars barn just fått antibiotika för att underlätta fullföljandet av medicineringen. Genom detta projekt vill Meda hjälpa till att minska resistensutvecklingen.

– Föräldrar till barn som får antibiotika har ofta problem med att förmå barnen att ta sin medicin. Men det är viktigt att de avslutar hela kuren för att undvika resistensutveckling. Denna bok vill hjälpa barnen genom upplevelsen genom att berätta om varför den sjuke pojken Oliver måste ta sin medicin, berättar Jonas Alkman, produktchef för Infektion, på Meda.
Europeiska Antibiotika Dagen syftar till att uppmärksamma att antibiotikaresistensen ökar i hela världen. Anledningen till ökningen är bland annat att människor inte tar hela sin kur färdigt, eller att man får antibiotika för ofta. Ytterligare en anledning till den ökade antibiotikaresistensen är att man börjar med antibiotika med brett spektrum istället för smalspektrumantibiotika som är att rekommendera.
– Antibiotikaresistens, d.v.s. att antibiotika inte biter på bakterier, är ett allvarligt hot idag över hela världen. Vad många inte vet är att vem som helst kan drabbas. Det räcker inte med att man själv är noggrann och tar sin kur färdigt. Om någon annan inte tar hela sin kur och dessa bakterier utvecklar resistens, kan vem som helst drabbas, fortsätter Jonas Alkman.
Boken ”Oliver tar sin medicin” är skriven av Maria Aminoff, baserat på hennes egen erfarenhet efter att ha haft en sjuk son som fick en antibiotikakur som inte var tillräckligt lång. Följden blev att pojken insjuknade igen och var tvungen att ta en ny och oerhört lång period av antibiotika innan han blev frisk.
– Som förälder känner man sig både ensam och hjälplös när man äntligen kommer hem med sitt sjuka barn och medicinen. Alla småbarnföräldrar vet vilken utmaning det är att få medicin med rätt dygnsdosering i sitt barn. Jag har provat boken på barn – både mina egna och andras – och den både fungerar och verkar vara mycket uppskattad, säger Maria Aminoff.
Boken ”Oliver tar sin medicin” kommer både att skickas ut till läkare och att kunna beställas gratis av vårdpersonal på hemsidan www.infektionguiden.se så långt lagret räcker.
För mer information om antibiotikaresistens: www.infektionsguiden.se
För mer information om författarens tankar kring boken: www.oliveremma.com

Media

Media

Dokument & länkar