Andreas Cederborg blir ny VD

Report this content

Styrelsen för Recyctec har glädjen att meddela att VD-frågan är löst genom rekryteringen av Andreas Cederborg som ny VD. Andreas arbetar idag som försäljningschef för Special Fuels på Preem och tar senast 1 oktober 2020 över som permanent VD på Recyctec.

Styrelsen är glad att meddela att en permanent VD är tillsatt för bolaget. Andreas Cederborg är tillsatt som VD för bolaget med tillträde så snart som möjligt. Han är utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och kommer senast från en lång tid på Preem AB där han har haft flera olika chefspositioner i en internationell miljö – senast som försäljningschef för Special Fuels. På Preem har Andreas framgångsrikt byggt, utvecklat och bibehållit lönsamma kundrelationer. Han har utöver detta suttit i styrelsen för Recyctec sedan våren 2018 samt som dess styrelseordförande sedan hösten 2019, vilket gör att han har god insikt i bolagets verksamhet.

När Recyctec nu står inför en ny fas i bolagets utveckling med större årliga volymer och  bredare råvaruspektra så är Andreas erfarenheter från försäljningsledning och marginaloptimering precis det bolaget behöver för att säkerställa en lönsam tillväxt. Hans erfarenheter av internationella samarbeten är en annan positiv aspekt som styrelsen bedömer kommer bli värdefulla för att växa Recyctec framgent.

Andreas kommenterar:

”Det skall bli väldigt roligt att få leda Recyctec på bolagets kommande tillväxtresa. Recyctec är ett mycket spännande bolag med sin unika position på glykolmarknaden. Det finns fortsatt stor potential att tillvarata och kapitalisera på den miljönytta som bolaget skapar redan idag och här tror jag att jag kan bidra med mina tidigare erfarenheter, då förnyelsebara drivmedel har haft liknande utmaningar som Recyctecs produkter.

Det egna varumärket Earthcare har haft en god utveckling generellt och även klarat sviterna av Covid-19 på ett bra sätt. Det finns dock än mer potential i denna produkt – både i existerande samarbeten idag, samt möjlighet till nya.

En ytterligare spännande trend är att det finns en ökande andel aktörer som är villiga att betala en premie för ökad miljönytta även vad gäller bulkprodukter. Bolaget har haft ett par enstaka sådana affärer under 2020 – och jag ser ytterligare potential att utveckla dessa affärer vidare. Lyckas Bolaget med det kommer det att leda både till betydande volymökning och marginalförstärkning.

Det tidigare nedlagda arbete kring framtida strategi som gjorts under tf VD Bjørn Skjævestads tid tillsammans med styrelsen har jag stor tilltro till, och ser fram emot att få implementera och realisera denna. Sammantaget är jag säker på att Recyctec har en ljus framtid framför sig, och det skall bli både kul och spännande att få vara del av den.”

Andreas är bunden av uppsägningstid i sin tidigare anställning och tillträder så snart som möjligt, dock senast 1 oktober2020. Då Andreas har varit styrelseordförande för bolaget under tiden som han samtidigt har meddelat sitt intresse för tjänsten, så har han ej varit inblandad i beslut härom, utan detta har hanterats av övriga styrelsen gemensamt. Givet bolagsstämmans godkännande är ambitionen att Andreas fortsätter att vara styrelseordförande tills dess han tillträder som VD. Efter tillträde kommer styrelsens sammansättning att hanteras separat, både vad gäller intern arbetsfördelning, samt eventuell tillsättning av ytterligare ledamöter.

Styrelsen genom Robert Wahren
E-post: robert@corecompetence.se
Tel: +46 70 305 49 85

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar