Årsredovisning 2019

Recyctec Holding AB (publ), avger här, av styrelsen antagen årsredovisning för 2019

Styrelsen avger här årsredovisning för 2019. 

Inför bolagstämman den 30/6 har det i kallelsen uppkommit en mindre felaktighet. I kallelsen står det att man skall vara införd i aktieboken den 23 juni 2020. Rätt datum skall vara den 24:e juni 2020. 

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Prenumerera

Dokument & länkar