Avisering om förändringar i Styrelsens sammansättning

Report this content

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att en förändring av Styrelsen sammansättning genomförs per 2019-10-21. Sittande ordförande Ragnhild Skjævestad lämnar styrelsen per 2019-10-21.

Ragnhild Skjævestad har per idag meddelat sin avgång ur styrelsen. Detta då Ragnhild Skjævestad behöver prioritera om sin tid till andra åtaganden.

Andreas Cederborg tillträder i en övergångsperiod som tf. Styrelsens Ordförande. Styrelsearbetet i övrigt kommer under tiden att hanteras gemensamt av styrelsen. Styrelsen kommer, i samarbete med bolagets aktieägare, att omedelbart påbörja processen med att komplettera styrelsen.

Kommentarer av avgående Ordförande, Ragnhild Skjævestad, tillika per idag största aktieägare:

Altavida har det siste halvannet året, jobbet tett med selskapets ledelse for å videreutvikle selskapet samt forberede selskapet for videre vekst. Det har vært spennende å være med å utvikle et miljøbolag med et så positivt og veldefinert CO2 avtrykk. Vi har stor tro på videre utvikling av selskapet og vil følge bolaget tett fremover, selv om jeg overlater styreordførande stolen til noen andre.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                                                                 Ragnhild Skjævestad, avgående Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se                                                       E-post: ragnhild@altavida.no

Tel: +46 723 88 63 77                                                                         Tel: +47 926 060 75

Andreas Cederborg, tf Ordförande

E-post: andreas@cederb.org

Tel: +46 704 80 00 89

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar