Avtal träffat med Sandefjord Lufthavn A/S, Torp avseende insamling och mottagning av specialvätska för avisning.

Viktigt avtal träffat inom luftfartssektorn

Recyctec träffar överenskommelse med ledande regional flygplats i Norge avseende insamling och återvinning av s.k. ”de-icing fluid”. Alla nödvändiga tillstånd erhållna från norska och svenska myndigheter. Leveranser kan starta omgående.

Sandefjord Lufthavn, Torp

Torp är en internationell flygplats i sydöstra Norge, ca 5 km nordöst om Sandefjord. Flygplatsen ägs och drivs av Sandefjord Lufthavn A/S. Flygplatsen är som regel och på årsbasis etablerad som Nordens femtonde största flygplats och trafikeras bla. av lågprisflygbolagen Ryanair och Wizz Air.

Avisningsvätska för flygplan

Avisning av flygplan är av flygsäkerhetsskäl vanlig vintertid och under vissa väderförhållanden. Sådan avisning syftar även till att förhindra att ny is bildas på flygplanet. Avisningsvätskan innehåller bla. glykol (MPG), vatten och en mindre mängd andra tillsatser. Problematisk med just denna typ av användningsområde är att en viss urlakning av tungmetaller, bla kadmium – sker vid processen. Detta ställer särskilda krav på hanteringen av avfallsrester och också då på återvinningen.

Avtalet

Sandefjord Lufthavn A/S och Recyctec AB har träffat ett avtal om att Recyctec mottager, renar och återvinner glykolen i den använda avisningsvätskan för att sedan kunna återföra den till marknaden som en teknisk, eller en egen och färdigformulerad produkt, EarthCare™. Idag finns avfallet mellanlagrat på flygplatsen i tankar.

Recyctec gör detta på ett mycket konkurrenskraftigt sätt genom sin unika återvinningsteknologi samt med en högt kvantifierad miljövinst för ökad hållbarhet i en viktig del av flygplatsens drift och verksamhet.

Affären

Den totala omfattningen och värdet av affären bedöms vara 1,2–1,8 MSEK kronor på årsbasis för Recyctec, slutligt utfall beror på produktmixens sammansättning vid försäljningen av varan.

Miljövinster

Genom Recyctec återvinningsteknologi och process reduceras CO2-utsläpp på årsbasis, i detta fall – och i denna affär - med ca 240 ton.

Sammanfattning

Recyctec är glada och stolta över denna affär och ser framemot samarbetet med Sandefjord Lufthavn. Detta ger oss en god referens i att vidare bearbeta flygplatser på regional och nationell nivå, i de fall det är tillämpligt. Avisningsvätska är kvalitetsmässigt en god råvarukälla för Recyctec återvinningsteknologi.

Kommentarer av Vd, Göran Nylén:

Diskussionerna med Sandefjord Lufthavn har präglats av stor öppenhet och samarbetsvilja, en ambition och ett mod att pröva något nytt men alltid med en strikt affärsmässig inställning till saker och ting. Samarbetet med att utverka nödvändiga tillstånd för utförsel och avfallshantering har fungerat väl. Avslutningsvis vill jag ge en stor eloge till vår försäljningsinsats för mycket gott och professionellt arbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                  Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se        E-post: ragnhild@altavida.no  

Tel: +46 723 88 63 77                          Tel: +47 926 060 75

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019

Recyctec, EarthCareoch Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar