Flaggningsmeddelande

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar härmed i ett flaggningsmeddelande ändrade ägarförhållanden efter ett antal riktade emissioner i bolaget.

Efter bolagets genomförda riktade emission i juni 2018 innehar Altavida AS 13,9 % av röster och 15,3 % av kapital i Recyctec Holding AB (publ.). Altavida AS är därmed bolagets största ägare sett till kapitalandel. Christian Berger innehar efter den riktade emissionen 11,7 % av röster och 12,9 % av kapital.

Den tidigare huvudägaren Richy Ocean Ltd innehar till följd av utspädning nu 12,0 % av röster och 8,3 % av kapital i Recyctec Holding AB (publ.). Medräknat privata innehav av Sau Suen Tse (som innehar 50 % av röster och kapital i Richy Ocean Ltd) uppgår ägarandel till 13,7 % av röster och 10,1 % av kapital.

De tidigare majoritetsägarna Göran Ahlquist och Roland Magnusson innehar nu mindre än 10 % av röster och kapital. Ahlquist innehar 4,3 % av röster och 2,2 % av kapital i Recyctec Holding AB (publ.). Magnusson innehar 4,4 % av röster och 2,3 % av kapital i Recyctec Holding AB (publ.).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se          E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                  Tel: 0708-55 79 12

Recyctec, EarthCare och Teknisk Glykol
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar