Förändringar i styrelsen

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att styrelsemedlem Hendric Schmidt idag på egen begäran lämnar styrelsen pga ändrade tjänsteförhållande. Styrelsen avser att ersätta posten snarast genom att kalla till en extra stämma.

Styrelsemedlem Hendric Schmidt utträder idag på egen begäran ur styrelsen. Ändrade tjänsteförhållanden är inte förenliga med styrelseuppdrag i andra verksamheter. Schmidt har bidragit till bolagets positiva utveckling och styrelsen tackar för hans insatser.

Styrelsen avser att inom kort kalla till en extra stämma för inval av ny styrelsemedlem. Styrelsen avser att inför den extra stämman föreslå Alexander Lersbryggen som ny styrelsemedlem. Lersbryggen har lång erfarenhet från näringslivet i Norge, bl.a. inom kemikalieförsäljning.

Bolaget begär idag också dispens, hos Spotlight Stock Market, för att under en kort period endast vara 3 styrelsemedlemmar. Bolagets noteringsavtal med marknadsplatsen anger att styrelsen skall bestå av minst 4 ledamöter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se           E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                   Tel: 0708-55 79 12

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018.

Recyctec, EarthCare och Teknisk Glykol
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar