Företagspresentation på Aktiedagen i Jönköping den 13 mars 2018

Report this content

Recyctec Holding AB (publ.) medverkade igår den 13 mars 2018 på Aktiedagen i Jönköping arrangerad av Aktiespararna.

Niklas Ekman, VD, presenterade igår Recyctec på Aktiedagen i Jönköping. Arrangemanget var arrangerat av Aktiespararna. Presentationen om ca 25 minuter inklusive efterföljande intervju ger en bra översiktlig bild av vad glykol är och vad Recyctecs affärsidé är.

Länk till presentationen: https://youtu.be/4IzJGk4SJbQ  

Presentationen läggs även ut på företagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Prenumerera