Handlingar inför extra stämma den 21 februari 2019

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att kompletta handlingar nu finns tillgängligt på bolagets hemsida inför den extra bolagsstämman den 21 februari 2019. Handlingarna bifogas även pressmeddelandet.

Styrelsen har den 30 januari 2019 kallat till en extra bolagsstämma för att besluta om riktade nyemissioner och ändring av konverteringskurs i tidigare beslutad konvertibel. Kompletta handlingar finns nu tillgängliga på bolagets hemsida inför denna extra bolagsstämma den 21 februari 2019. Handlingarna bifogas även pressmeddelandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                   Ragnhild Skjævestad, Ordförande
E-post: goran.nylen@recyctec.se         E-post: ragnhild@altavida.no
Tel: +46 723 88 63 77                           Tel: +47 926 060 75

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.