Internt skifte av VD i dotterbolaget Recyctec AB

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), meddelar idag att Niklas Ekman, VD för moderbolaget Recyctec Holding AB, nu också tar rollen som VD för dotterbolaget Recyctec AB.

Bolaget meddelar idag att Niklas Ekman, nuvarande VD för moderbolaget Recyctec Holding AB, nu också tar rollen som VD för dotterbolaget Recyctec AB. Gunilla Dirnberger, som lämnar VD-rollen för Recyctec AB, fortsätter att vara chef för anläggningen i Jönköping. Detta är en åtgärd för att effektivisera verksamheten i koncernen. Skiftet av VD sker omgående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                               Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                              Tel: 0708-55 79 12

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar